Tietosuoja, rekisteriseloste ja evästeet

Tietosuojaseloste

Tämä on henkilötietolain 10 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste.

Laatimispäivä 20.05.2018.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme mitä, miten ja miksi keräämme henkilötietoja sekä miten suojaamme niitä.

1. Rekisterinpitäjä
Jubilo Oy (y-tunnus 0687241-6)
Nokkalanpuisto 5, 02230 ESPOO
Puhelin: 020 730 6100

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö
Anne Stenmark
Sähköposti: anne.stenmark@jubilo.fi

3. Rekisterin nimi
Jubilo Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Tallennamme työmme kannalta olennaiset henkilötiedot rekisteriin ja vain siinä laajuudessa kuin on tarpeellista.

Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkuus- tai sopimussuhteesen, muuhun oikeutettuun perusteeseen tai rekisteröidyn nimenomaiseen suostumukseen. Henkilötietoja voidaan käsitellä sopimus- tai lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen sekä yhteydenpitoon rekisteröidyn ja muun sopimussuhteen hoitamiseksi tarpeellisen tahon kanssa, tilausten käsittelyyn, toimittamiseen ja laskuttamiseen, asiakastapahtumien varmentamiseen, rekisterinpitäjän toimintojen kehittämiseen ja analysointiin, myyntikirjeiden lähettämiseen, tiedottamiseen, tuotteiden markkinointiin sekä markkina-analyysien tekemiseen, asiakaspalvelun parantamiseen ja liiketoiminnan kehittämiseen.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteröidystä voidaan tallentaa nimi ja tarpeelliset yhteystiedot kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, yrityksillä y-tunnus, yhteyshenkilöiden nimet sekä yhteystiedot, tiedot asiakkaan tilaamista tuotteista sekä niiden toimittamisesta ja laskuttamisesta, tiedot menneistä ja voimassaolevista sopimuksista, rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn tai muun sopimussuhteen hoitamiseksi tarpeellisen tahon väliset viestit, kommentit ja aineistot, suostumukset, kiellot ja asiakaspalautteet.

Verkkopalveluiden käytöstä voidaan kerätä teknisesti tietoa, kuten IP-osoite, sijaintivaltio tai -kaupunki, käytetyt verkkopalvelut, käytetyn laitteen ja käyttöjärjestelmän tiedot, selaintyyppi, sekä ulkoiset sivustot, joista käyttäjä on saapunut tai joihin käyttäjä siirtyy rekisterinpitäjän verkkopalvelusta.

Palveluiden käytöstä voidaan kerätä rekisteripitäjän verkkosivustolla tietoa evästeillä.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisterin tiedot kerätään rekisteröidyltä itseltään tapaamisissa, puhelimen, postin, sähköpostin tai yhteystietolomakkeen kautta, rekisteröidyn verkko- ja sähköisten palvelujen käytöstä teknisesti, kolmansien tahojen tarjoamista analyysipalveluista kuten Google Analytics. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää julkisesti saatavilla olevista tietolähteistä, kuten yritysten verkkosivuilta, kaupparekisteristä sekä muista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Jubilo Oy ei luovuta asiakas- ja markkinointirekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja voidaan kuitenkin satunnaisesti luovuttaa Suomen lain mukaisesti.

Hyödynnämme henkilötietojen käsittelyssä ulkopuolelta hankittua IT-hallintaa ja viestintäteknologiaa. Tallennamme henkilötiedot näiden palveluntarjoajien hallinnoimille ja suojaamille palvelimille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. Jos tietoja kuitenkin siirretään, huolehtii rekisterinpitäjä henkilötietojen suojan riittävästä tasosta muun muassa sopimalla henkilötietojen luottamuksellisuudesta ja käsittelystä lain edellyttämällä tavalla.

Poikkeuksena tilauksen toimittamisen kannalta välttämättömät tiedot.

9. Rekisterin suojaus

MANUAALINEN AINEISTO
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja hävitetään, kun se on saatettu sähköiseen muotoon.

SÄHKÖINEN AINEISTO
Sähköinen aineisto säilytetään asianmukaisesti suojattuna rekisterinpitäjän tiloissa tietokoneella tai tallenteella taikka asianmukaisesti suojattuna ulkopuolisella palvelimella
tai palvelussa. Henkilötietojen käsittelyyn on oikeus niillä rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä suorittamiseen. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Luottamuksellisten tietojen, kuten pankki- ja luottokorttitietojen keräämisessä ja siirtämisessä käytetään SSL -suojattua yhteyttä. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti ja varmuuskopioitujen tietojen palauttamismahdollisuus testataan. Rekisterinpitäjä ilmoittaa mahdollisista tietoturvaloukkauksista suoraan viranomaisille tai käyttäjälle voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin talletetut tietonsa sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai poistamista ja muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa.

Tarkastuspyynnöt osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietonsa siirrettäväksi sähköisessä muodossa toiselle palveluntarjoajalle.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyyn antamansa suostumus.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten.

Rekisteröidyn pyyntö, suostumuksen peruutus ja kielto osoitetaan rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle yllä olevilla yhteystiedoilla ja rekisteröidyn allekirjoituksella varustettuna kirjallisesti tai sähköisesti.

Rekisterinpitäjä säilyttää muita rekisteröityjä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin niiden säilyttäminen on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Tietoja voidaan säilyttää kirjanpito-, tai muusta pakottavasta lainsäädännöstä johtuen kyseisen lain säännösten mukaisesti myös asiakassuhteen tai muun henkilötietojen käsittelyperusteen päättymisen jälkeen.

12. Tietosuojaselosteen muutokset
Mikäli muutamme tätä selostetta, laitamme muutokset näkyville selosteeseen päivättyinä. Mikäli muutokset ovat merkittäviä, voimme informoida näistä myös muulla tavoin, kuten sähköpostitse tai laittamalla sivuillemme asiasta ilmoituksen. Suosittelemme, että käytte säännöllisesti sivuillamme ja huomioitte mahdolliset muutokset tietosuojaselosteessa.

Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä vierailijoiden laskemiseen ja vierailulähteiden määrittämiseen. Ne auttavat selvittämään mitkä sivut kiinnostavat kävijöitä eniten ja miten kävijät liikkuvat sivuston sisällä.

Google Analytics tarjoaa tämän sivuston seurantapalvelun. Kerättyä dataa ei jaeta muille osapuolille. Vierailutiedot kerätään anonyymisti eikä vierailijoita pyritä tunnistamaan.

Sivustolla esiintyvät sosiaalisten medioiden tarjoamat ruudut saattavat kirjoittaa palvelukohtaisia evästeitä. Näillä palveluilla on omat selosteet niiden käyttämistä evästeistä.

Yleistä lisätietoa tietosuojasta.

Sivuston toteutus

Sivuston teknisestä toteutuksesta vastaa Netello Systems Oy. Yritys on toiminut jo vuodesta 1999 erilaisten verkkopalveluiden ja yrityssivustojen parissa. Tällä hetkellä palvelutarjontaamme kuuluvat esimerkiksi yrityssivustojen hakukoneoptimointi ja asiakkaan tarpeiden mukaan räätälöitävät verkkosivustot.

Copyright © 2024 Jubilo Oy